If we are to hope for a society of culturally literate people, music must be a vital part of our children’s education. Yo Yo Ma

 
Solo for All, privé soloconcert ter ondersteuning van muziekonderwijs in Guatemala

Korte introductie Solo for All project

Solo for All geeft – zoals de naam al suggereert – soloconcerten. Unieke soloconcerten in de intimiteit van uw huiskamer.
U nodigt uw eigen gasten uit, vrienden, buren, collega’s, om samen met u van het concert te genieten.
Door te genieten van uw privéconcert in een gezellige atmosfeer, ondersteunt u tegelijkertijd muziekonderwijs aan inheemse kinderen in Guatemala.

Voor meer achtergrondinformatie, zie Over Solo for All

De inkomsten van de Solo for All concerten worden deels gebruikt om de solisten te betalen, deels voor muzieklessen in Guatemala en een heel klein deel is nodig voor organisatiekosten.

De scholen in Guatemala

De twee scholen die ondersteund worden door Solo for All vinden muziekeducatie essentieel voor kinderen, maar hebben zelf niet de financiële mogelijkheden om het gewenste lesprogramma volledig te kunnen realiseren.
Voor meer informatie over de geadopteerde scholen, klik hier.
 
Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat het maken van muziek een positieve invloed heeft op het abstractievermogen, het analytisch denken, het geheugen en het IQ van kinderen. Bovendien worden groepsgevoel, discipline en sociale en emotionele vaardigheden gestimuleerd en versterkt.
Hierdoor is onze financiële bijdrage niet alleen maar belangrijk voor de ontwikkeling van de individuele kinderen, maar óók – op langere termijn – voor de ontwikkeling van de gemeenschap als geheel.