Music in the soul can
be heard by the universe
. Lao Tzu

 
Solo for All, de basis en de achtergrond

Solo for All, de basis

Initiator van Solo for All is Israel Castillo Hernandez. Hij is geboren in Mexico-City in een redelijk arm, inheems gezin.
Zijn vader behoort tot de Zapoteken, één van de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Mexico, vóór de kolonialisatie door de Spanjaarden.
Hoewel de familie op grote afstand woonde van Tehuantepec, de geboortegrond van zijn vader, vormden de gemeenschapswaarden van de inheemse oorsprong, de basis voor de opvoeding van de kinderen. Waarden die voor Israel een grote rol spelen in zijn projecten en in zijn werk, en tevens de basis vormen voor het Solo for All project.
 
 
Solo for All life

Jij bent andere ik Maya groet

De Zapoteken hebben de kolonialisatie van de Spanjaarden overleefd door een strategie te volgen van syncretisme. Zij pasten hun cultuur deels aan aan de Spaanse kolonisten, maar behielden hun eigen waarden en normen.
Voor de Zapoteken was en is ‘respect’ het sleutelwoord.
Respect voor anderen is één van de belangrijkste waarden van hun cultuur. Of het nu gaat om vrouwen, ouderen, kinderen of homoseksuelen, dat maakt niet uit. Ieder individu verdient respect.
Respect voor de gemeenschap door hier een bijdrage aan te leveren. Ook politiek.
Respect voor het leven, door de dood te erkennen.
Respect voor natuur en milieu.
 
Respect brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Voor de familie, voor de gemeenschap, voor ouderen en kinderen die afhankelijk zijn, voor het sociale leven en voor het milieu.
 
 

Music is the universal language of mankind. Henry Wadsworth Longfellow

Levend in Nederland, in een totaal andere andere omgeving en een andere cultuur dan waarin hij is opgegroeid, wil Israel projecten initiëren in beide continenten om daarmee een connectie tot stand te brengen, die verrijkend is voor zowel de Nederlandse als de Guatemalese betrokkenen bij het Solo for All project.

Degene die het meeste heeft, geeft het meeste. Zapotec gezegde

Israel heeft de kans gekregen om zijn hart te volgen en muziek te gaan studeren, eerst aan het conservatorium in Mexico-City, later aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij in 2008 afgestudeerd is.
Vanuit de inheemse waarden waarmee hij is opgevoed, wil hij iets teruggeven aan de gemeenschap, als dank voor de kansen die zowel Mexico als Nederland hem geboden hebben.
Israel weet hoe belangrijk het is dat kinderen de kans krijgen om kennis te maken met muziek en muziekinstrumenten. Hij weet uit eigen ervaring dat die kennismaking hun leven kan veranderen. Om het mogelijk te maken dat meer kinderen soortgelijke kansen krijgen als hij heeft gehad, heeft Israel er voor gekozen muzieklessen op 2 scholen in Guatemala te ‘adopteren’.
Hiermee één van de belangrijke waarden volgend uit de Zapoteekse cultuur: Degene die het meeste heeft, geeft het meeste.

Guelaguetza. Bijdrage aan de gemeenschap

Het Solo for All project is één van die verbindingen, die verrijkend is voor alle participanten, in Nederland én in Guatemala.
 
Het Solo for All project brengt mensen samen.
In Nederland door soloconcerten te geven in huiskamers. Het ‘thuis’ van de gastheer en/of gastvrouw. Zij openen hun huis voor gasten om samen met hen te genieten van een intiem concert en persoonlijk contact. Door dit te doen, maken zij het mogelijk dat kinderen ver weg, in een ander continent, kansen krijgen.
Kansen, die ze mogelijk niet zouden krijgen zonder de Nederlandse gastheren en gastvrouwen, die genieten van een soloconcert in hun huiskamer.
 
In Guatemala krijgen kinderen mogelijkheden aangereikt, die belangrijk zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling en daarmee voor de ontwikkeling van de gemeenschap als totaal.